Precaución: A execución JavaScript do navegador está desactivada. Quizá non poida responder a todas as preguntas deste cuestionario. Por favor, verifique que ten instalado o Java (http://www.java.com/)

Atriga: enquisa de calidade relativa ao servizo de cita previa (2023)

A Axencia Tributaria de Galicia está interesada en coñecer a calidade dos servizos públicos e a satisfacción da cidadanía. Por iso, realizanse enquisas de calidade dos distintos servizos.

A súa participación e opinións serán tratadas para mellorar os servizos.

P01
 Xénero
P02
 Idade
(Esta pregunta é obrigatoria)
P03
Resultoulle doado solicitar a cita previa?

Xunta de Galicia