A note on privacy
Esta enquisa é anónima.
O rexistro coas súas respostas a este cuestionario non contén ningunha información identificativa sobre Vostede, a menos que unha pregunta do cuestionario explicitamente lle pida algún dato identificativo. Se usa unha clave identificativa para acceder a esta enquisa, saiba que esta clave almacénase separadamente das respostas. Xestiónase nunha base de datos diferentes e só é consultada para saber se Vostede completou ou non o cuestionario. Non hai forma de facer coincidir as claves coas respostas que nos dá.

Horarios e traxectos

Concello de residencia?
Punto de destino/orixe na Coruña?
Con que compañía realiza esta viaxe?
Está utilizando ou utilizará o autobús para o regreso ao punto de orixe?
Necesita transbordo co autobús urbano?
Motivo da viaxe
Traballo
Estudos
Acudir ao médico
Compras
Ocio
Turismo
Xestións persoais
Outra:
Con que frecuencia utiliza o autobús?
Utiliza algún tipo de tarxeta de transporte?

Implantación

Utilizaba o autobús interurbano antes da implantación do Plan de Accesibilidade?
 A data de implantación do Plan de Accesibilidade da Coruña foi o 6 de novembro de 2017

Gustaríalle que se unificasen na Praza de Pontevedra todas as liñas do corredor Oeste?

 Corredor Oeste: Liñas que acceden á cidade polas avenidas de Arteixo e Finisterre.
Atopa o Plan de Accesibilidade da Xunta de Galicia satisfactorio?
 (Acceso das liñas ao centro urbano)

Datos para validación (non obrigatorios)

Nome:
 Esta enquisa así como a súa información será tratada de forma anónima e confidencial en estrito cumprimento das leis de Segredo Estatístico e Protección de Datos.   Ao amparo do articulo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que os datos de carácter persoal recollidos na presente enquisa (nome e telefono de contacto) serán utilizados coa única finalidade de poder realizar verificacións aleatorias sobre a efectiva realización da enquisa, procedendo posteriormente ao borrado.
Nº de teléfono:
 Esta enquisa así como a súa información será tratada de forma anónima e confidencial en estrito cumprimento das leis de Segredo Estatístico e Protección de Datos.   Ao amparo do articulo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que os datos de carácter persoal recollidos na presente enquisa (nome e telefono de contacto) serán utilizados coa única finalidade de poder realizar verificacións aleatorias sobre a efectiva realización da enquisa, procedendo posteriormente ao borrado.

Xunta de Galicia