Precaución: A execución JavaScript do navegador está desactivada. Quizá non poida responder a todas as preguntas deste cuestionario. Por favor, verifique que ten instalado o Java (http://www.java.com/)

Atriga: enquisa de calidade relativa ao servizo de cita (2024)

A Axencia Tributaria de Galicia está interesada en coñecer a calidade dos servizos públicos e a satisfacción da cidadanía. Por iso, realizanse enquisas de calidade dos distintos servizos.

A súa participación e opinións serán tratadas para mellorar os servizos.

Esta enquisa é anónima.

O rexistro coas súas respostas a este cuestionario non contén ningunha información identificativa sobre Vostede, a menos que unha pregunta do cuestionario explicitamente lle pida algún dato identificativo.

Se usa unha clave identificativa para acceder a esta enquisa, saiba que esta clave almacénase separadamente das respostas. Xestiónase nunha base de datos diferentes e só é consultada para saber se Vostede completou ou non o cuestionario. Non hai forma de facer coincidir as claves coas respostas que nos dá.

P01
 Idade
(Esta pregunta é obrigatoria)
P02
Resultoulle doado solicitar a cita?

Xunta de Galicia