0%
Precaución: A execución JavaScript do navegador está desactivada. Quizá non poida responder a todas as preguntas deste cuestionario. Por favor, verifique que ten instalado o Java (http://www.java.com/)

Enquisa VACGAL (Aplicación móbil vacinas)

Enquisa para valoración sobre a accesibilidade e usabilidade da nova aplicación móbil de vacinas (VACGAL)
Neste cuestionario hai 10 preguntas
Esta enquisa é anónima.

O rexistro coas súas respostas a este cuestionario non contén ningunha información identificativa sobre Vostede, a menos que unha pregunta do cuestionario explicitamente lle pida algún dato identificativo.

Se usa unha clave identificativa para acceder a esta enquisa, saiba que esta clave almacénase separadamente das respostas. Xestiónase nunha base de datos diferentes e só é consultada para saber se Vostede completou ou non o cuestionario. Non hai forma de facer coincidir as claves coas respostas que nos dá.

Xunta de Galicia SERGAS