Enquisa VACGAL (Aplicación móbil vacinas)


Enquisa para valoración sobre a accesibilidade e usabilidade da nova aplicación móbil de vacinas (VACGAL)

Neste cuestionario hai 10 preguntas

A note on privacy
Esta enquisa é anónima.
O rexistro coas súas respostas a este cuestionario non contén ningunha información identificativa sobre Vostede, a menos que unha pregunta do cuestionario explicitamente lle pida algún dato identificativo. Se usa unha clave identificativa para acceder a esta enquisa, saiba que esta clave almacénase separadamente das respostas. Xestiónase nunha base de datos diferentes e só é consultada para saber se Vostede completou ou non o cuestionario. Non hai forma de facer coincidir as claves coas respostas que nos dá.

Xunta de Galicia